Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  • BOJKO TRAIL 40 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 80 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);
  • BOJKO TRAIL 120 + km – 500 uczestników (450 osób z zapisów + 50 do dyspozycji organizatora);

  • Zakończenie rejestracji 24.06.2018r. lub z chwilą wyczerpania limitów;

  • Od dnia rejestracji uczestnik ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej, po tym czasie będzie usuwany z listy startowej;

  • Potwierdzeniem prawidłowej rejestracji i opłaceniu wpisowego jest pojawienie się adnotacji o opłaceniu startu;

  • O kolejności przyjęcia na listę startową decyduje termin wpłaty opłaty startowej;

  • Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów;