Organizator ustala limit zgłoszeń wynoszący:

  •  BIEG NA SZCZYT PIKUJA - 300 Uczestników (270 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • OSTRA - BOJKO TRAIL 20 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • PIKUJ - BOJKO TRAIL 40 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • RÓWNA - BOJKO TRAIL 80 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);
  • BORŻAWA - BOJKO TRAIL 150 + km - 400 Uczestników (370 osób z zapisów + 30 do dyspozycji organizatora);