Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 06-08.07.2018rr. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

TrasaTermin I - do 28.02.2018 r.Termin II - do 30.04.2018 r.Termin III - do 24.06.2017 r.
Bojko Trail 40+
200 zł 225 zł 250 zł
Bojko Trail 80+ 250 zł 275 zł 300 zł
Bojko Trail 120+ 300 zł 325 zł 350 zł

 

Opłatę należy uiszczać przelewem na konto bankowe:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060 
Tytuł wpłaty: Bojko Trail  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.pl

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2018r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.06.2018r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2018r;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;

 

Opłata Charytatywna:

– min 10.00 zł (ale będziemy się ogromnie cieszyć z każdej większej kwoty! :-)) na wsparcie dzieci polskich zamieszkujących tereny Ukrainy

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: Bojko Trail opłata charytatywna + imię i nazwisko;