Opłata za udział w zawodach pokrywa koszty startu w zawodach w dniach 05 - 07.07.2019r. i wynosi: dla zawodników z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej

TrasaTermin I - do 31.12.2018 r.Termin II - do 31.03.2019 r.Termin III - do 23.06.2019 r.
Bieg na szczyt PIKUJA 100 zł 125 zł 150 zł
OSTRA - Bojko Trail 20 + km 150 zł 175 zł 200 zł
PIKUJ - Bojko Trail 40+ km 200 zł 225 zł 250 zł
RÓWNA - Bojko Trail 80+ km 250 zł 275 zł 300 zł
BORŻAWA - Bojko Trail 150 + km 350 zł 375 zł 400 zł

Dodatkowo każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty charytatywnej w wysokości min. 10,00 zł (będziemy się cieszyć z każdej większej kwoty :-) przeznaczonej na zakup sprzętu medycznego / ratowniczego dla Ukraińskiej Górskiej Służby Ratowniczej, który zostanie wykorzystany podczas zabezpieczenia zawodów oraz w trakcie prowadzenia przez Ratowników akcji na terenach Bieszczadów Wschodnich.

 

Rodzaje pakietów startowych:

Pakiet STANDARD zawiera chustę wielofunkcyjną Bojko Trail 2019

Pakiet MEDIUM + 30zł zawiera : STANDARD + rękawki Bojko Trail 2019

Pakiet PREMIUM + 70zł zawiera : STANDARD + koszulka Bojko Trail 2019

Opłaty prosimy uiszczać przelewem na konta bankowe fundacji:

Fundacja na Ratunek
Świniarsko 512
33 – 395 Chełmiec

Opłata za bieg:

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060 
Tytuł wpłaty: BT2019  + imię i nazwisko;

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 51 8805 0009 0047 9314 2000 0060

Opłata Charytatywna:

– min 10.00 zł (ale będziemy się ogromnie cieszyć z każdej większej kwoty! :-)) na zakup sprzętu ratująceego zdrowie i życie podczas pobytu w Bieszczadach Wschodnich.

Konto: Łącki Bank Spółdzielczy 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Dla wpłat z zagranicy:
kod SWIFT Banku: POLUPLPR
IBAN: PL 72 8805 0009 0047 9314 2000 0070

Tytuł wpłaty: BT2019 + imię i nazwisko;

 

W przypadku opłaty za kilku (trzech i więcej) uczestników prosimy przesłać wykaz osób opłaconych mailem na adres: biuro@bojkotrail.com

  • W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.05.2019r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego;
  • Po terminie 01.06.2019r. organizator nie zwraca opłat startowych;
  • Organizator dopuszcza przekazywanie wpisowego oraz miejsca na liście startowej na rzecz innej osoby najpóźniej do dnia 31.05.2019r po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 20 zł, jednocześnie zabronione jest odsprzedawanie miejsc startowych w celach handlowych pod karą dożywotniej dyskwalifikacji z udziału we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek;
  • Faktura VAT wystawiana jest najpóźniej do 15 dnia miesiąca następnego licząc od daty zaksięgowania opłaty startowej. Po tym terminie nie ma możliwości wystawienia faktury;
  • Organizator zabrania odsprzedawania pakietu startowego innym osobom pod groźbą dożywotniej dyskwalifikacji we wszystkich zawodach organizowanych przez Fundację Na Ratunek!!!;
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach;
  • Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku;